Regulamin zaliczeń i ćwiczeń z przedmiotów realizowanych przez
Katedrę Biostatystyki i Teorii Układów Biomedycznych

(matematyka, fizyka, przedmioty statystyczne, przedmioty informatyczne)


Regulamin przepisywania ocen i zaliczeń z przedmiotów prowadzonych przez
Katedrę Biostatystyki i Teorii Układów Biomedycznych

Przepisanie zaliczenia i/lub oceny jest możliwe przy spełnieniu następujących warunków: