Informacje dotyczących procesu rejestracji, instalacji oprogramowania STATISTICA wraz z dodatkami (01.03.2024 - 28.02.2025) >>

Instalatory:

STATISTICA 13 PL

STATISTICA 14 EN

Administratorem oprogramowania STATISTICA w Collegium Medicum UMK jest:

Radosław Jaroszewski, Dział Informatyzacji CM (radoslaw.jaroszewski@cm.umk.pl, 52 585 6051)

odpowiedzialny za dystrybucję kluczy, rozwiązywanie problemów z instalacją i aktywacją produktów STATISTICA.